Sözlükte "nihai karar" ne demek?

1. Muhakeme sonunda verilen kararnihai karar

Nihai karar kelimesinin ingilizcesi

final decision